Dyżury interwencyjno – wspierające dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii (02.01.2014 r.)

Ośrodek  podpisał kolejną umowę zlecenie z Gminą Wieruszów na prowadzenie Dyżurów interwencyjno – wspierających adresowanych do osób dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii oraz ich rodzin – mieszkańców Gminy Wieruszów, realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Dyżury mają charakter interwencyjny skierowany do osób, które aktualnie doświadczają skutków uzależnienia i z różnych przyczyn nie są zmotywowane do leczenia.  Polegają na motywowaniu osób do zmiany swoich postaw i określaniu ścieżki indywidualnego rozwiązania problemu.

Skip to content