Teatr dla dzieci i młodzieży MORALITET

SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie w porozumieniu ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka, Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II oraz Zespołem Szkół nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie zaprosił Teatr dla dzieci i młodzieży Moralitet z Krakowa. Przeprowadzono w dniach 26 – 27 marca spektakle edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży w w/w szkołach. Podstawową misją Teatru Moralitet jest skłonienie młodego widza poprzez sztukę do przemyśleń i refleksji na temat zagrożeń jakie go spotykają we współczesnym świecie. Przygotowanie spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego to czynność wymagająca poza wiedzą techniczną, dotyczącą budowy samego scenariusza, dużej znajomości problematyki środowiska młodzieży, a także doświadczenia, wiedzy i zaangażowania w pracę z młodymi ludźmi. Charakter spektakli wskazywał, że aktorzy posiadają dobre rozeznanie w tym środowisku oraz wiedzę dotyczącą problemów dotykających młodzież. Sama obsada aktorska świadczy o profesjonalizmie w tym względzie: Pani Sabina Kopeć-Skotniczy aktorka z popularnego serialu dla młodzieży „Szkoła”, oraz Panowie Hieronim Wiatrowski i Damian Nowak doświadczeni w pracy z młodzieżą i odwołujący się do jeszcze całkiem niedawnego własnego doświadczenia młodzieńczych problemów.

Grono pedagogiczne w/w szkół miało do wyboru szeroki wachlarz spektakli opisujących różne problemy młodych ludzi. Wybrano spektakl pt. „Sieć” dotyczący cyberprzemocy oraz spektakl pt. „Droga donikąd” związany z profilaktyką uzależnień.

Spektakl „Sieć” ujawniał problem istnienia w Internecie przemocy, która przynosi destrukcyjne efekty w życiu młodych ludzi. Ukazana tu była nie tylko rola samego sprawcy cyberprzemocy ale również jego rodziny i przyjaciół. Celem tego spektaklu jest przestroga, że Internet mimo, że jest czymś wspaniałym i nieodzownym, to również może uczynić krzywdę lub my za jego pośrednictwem możemy zrobić krzywdę innym.

Spektakl „Droga donikąd” ukierunkowany był na przeciwdziałanie uzależnieniom, tym które są obecnie najgroźniejsze i niektóre modne, a mianowicie narkomania/dopalacze, alkoholizm, komputer (telefon komórkowy), Internet, hazard oraz przesadna dbałość o swój wygląd-wizerunek. Celem Teatru Moralitet jest chronić młodych ludzi przed iluzją, którą młodej, niedojrzałej osobowości funduje dzisiejsza rzeczywistość (łatwe szczęście, szybka kasa, luksus i wygoda, popularność i wieczny splendor). Artyści poprzez ten spektakl próbują przekonać młodzież, że praca nad własnym charakterem jest ich osobistym zyskiem.

Kilkadziesiąt minut to zbyt mało, by przekazać młodzieży mechanizmy rządzące uzależnieniami, jednak jest to doskonały wstęp do dalszych rozmów z uczniami. Dlatego po każdym spektaklu był element warsztatowy, gdzie aktorzy podsumowali najważniejszy przekaz spektaklu i podjęli dyskusję na ten temat. Treści wychowawcze podane w przedstawieniach pokazano w ciekawy i oryginalny sposób, skłaniający widzów do przemyśleń i refleksji, udowadniając że droga przez cyberprzemoc i uzależnienia właśnie wiedzie donikąd. Uczniowie żywo reagowali na grę aktorów.

SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie uzyskał środki finansowe na realizację powyższych spektakli na podstawie umowy zlecenie z Gminą Wieruszów. Pozostałe informacje na temat działalności Ośrodka można uzyskać na stronie internetowej: www.moptuiw.wieruszow.pl

Skip to content