FreD

fred1

Program profilaktyki uzależnień w formie krótkiej interwencji
dla osób w wieku 14–21 lat
Rekomendowany przez

fred2Program „FreD goes net” rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani jest adresowany do osób w wieku 14 – 21 lat, którzy zostali odnotowani przez szkołę w związku z używaniem alkoholu lub narkotyków. Dotyczy to w szczególności osób, które:

  • zostały pierwszy raz zatrzymane przez policję za posiadanie narkotyków lub picie alkoholu
  • mają pierwszy raz problemy w szkole związane z zażywaniem narkotyków / piciem alkoholu
  • pierwszy raz są pod nadzorem kuratora, który zwraca uwagę na ich problemy związane z  używaniem narkotyków, alkoholu
  • mają problemy, trudności, konflikty z rodzicami związane z używaniem narkotyków, alkoholu

Oddziaływanie profilaktyczne w metodzie wczesnej interwencji programu „FreD goes net” ma na celu przede wszystkim zapobiec procesowi uzależnienia od alkoholu lub narkotyków u młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają używać tych substancji. Szczegółowymi celami warsztatów są:

  • Umiejętność zrozumienia swej aktualnej sytuacji
  • Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka (konsekwencje zdrowotne, społeczne i prawne)
  • Wzbudzenie autorefleksji w uczestniku poprzez dyskusję na temat dalszego zażywania
  • Umożliwienie podejmowania decyzji o zaprzestaniu zażywania substancji psychoaktywnych w oparciu o samoocenę (własne możliwości, sytuacje życiową oraz planów i aspiracji) i ocenę ryzyka dalszego zażywania

Wszystko odbywa się w procesie grupowym (wzajemny wpływ uczestników) kierowanym przez terapeutę, który wykorzystuje metodę dialogu motywacyjnego. Całkowity czas trwania zajęć w ramach programu wynosi 8 godzin podzielonych na 3 sesje w 6 – 12 osobowych grupach. Badania naukowe wykazują dużą skuteczność tego programu.

Aktualnie na terenie województwa łódzkiego jest 8 placówek, które realizują program „FreD goes net”, jednak od niedawna Ośrodek jest dziewiątą placówką, która posiada odpowiednie uprawnienia do realizacji tego programu (http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=784622). Ośrodek podjął już współpracę w realizacji tego programu z Sądem Rejonowym w Wieluniu, policją oraz szkołami powiatu wieruszowskiego.

Skip to content