Profilaktyka uzależnień w zakładach pracy

Profilaktyka będzie dotyczyła przede wszystkim uzależnień od substancji psychoaktywnych, tj. alkoholu, narkotyków, leków. Skierowana będzie do dwóch grup adresatów, tj. do:

Kadry zarządzającej

Obejmować będzie następujący zakres tematyczny:

  • Co zyskuje firma, która profesjonalnie rozwiązuje problemy dotyczące konsumpcji substancji psychoaktywnych przez pracowników?
  • Jak skutecznie edukować pracowników na temat radzenia sobie z używaniem substancji psychoaktywnych?
  • Jak w zakładzie pracy zrealizować program dotyczący profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych?
  • W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych?
  • Promocja zdrowia jako strategia polityki zdrowotnej w firmie.

Kadry produkcyjnej

Obejmować będzie następujący zakres tematyczny:

  • Fakty, mity i stereotypy na temat środków psychoaktywnych.
  • Od czego mogę się uzależnić? Rodzaje uzależnień.
  • Czym ryzykujemy pracując pod wpływem substancji psychoaktywnych?
  • Czy mam problem z alkoholem? Objawy uzależnienia alkoholowego.
  • Efektywność w pracy oznaką zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień.
Skip to content