Punkt Konsultacyjny

Punk Konsultacyjny wykonuje usługi polegające na udzielaniu porad i konsultacji osobom, które zauważyły w sobie problem uzależnienia oraz ich rodzinom.

Punk realizowany aktualnie przez Ośrodek w gminie Wieruszów i Sokolniki adresowany jest przede wszystkim do mieszkańców poszczególnych gmin, które w ramach gminnych programów rozwiazywania problemów z uzależnieniami realizują swoje zadania ustawowe. Punkt konsultacyjny daje możliwość społeczności lokalnej do skorzystania z porady terapeutycznej w pobliżu jej miejsca zamieszkania.

Zakres współpracy Ośrodka z samorządem gminnym obejmuje następujące działania:

 1. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Obecność pracownika Ośrodka daje możliwość płynnej współpracy w rozwiązywaniu problemów z uzależnieniami w gminie. Działalność Komisji w sferze motywowania osób uzależnionych będzie zawsze bieżącym tematem Ośrodka. Osoby uzależnione wezwane na Komisję będą miały świadomość, że wiąże się to z podjęciem terapii. Taka świadomość może mieć element motywujący do zmiany swojej postawy. Natomiast osoby, zgłaszające uzależnienia swoich bliskich, również bardzo często wymagają wsparcia ze strony Ośrodka, który oferuje skuteczną terapię współuzależnienia. Dlatego też widząc efektywną współpracę Komisji z Ośrodkiem same podejmują trud terapii.
 1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
  Podczas wywiadów środowiskowych pracownik socjalny będąc w środowiskach rodzin dotkniętych problemem alkoholowym może liczyć na współpracę z pracownikiem Ośrodka, który poosiada warsztat pracy w efektywnym motywowaniu osób uzależnionych i wpółuzależnionych do podjęcia terapii. Niejako tym razem pracownicy Ośrodka wyjdą do potencjalnego pacjenta a nie odwrotnie. Obecność pracownika Ośrodka w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych z pewnością podniesie efektywność pracy zespołów.
 1. Gotowość do współpracy z sołtysami, którzy najlepiej znają problemy swojego sołectwa.

Natomiast Punk Konsultacyjny w szczególności realizuje następujące zadania:

 • Nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobą zgłaszającą się do Punktu Konsultacyjnego.
 • Rozpoznanie problemu i ustalenie oczekiwań oraz formy pomocy jakiej poszukuje osoba zgłaszająca się do Punktu Konsultacyjnego.
 • Motywowanie do podjęcia leczenia oraz zmiany sytuacji, która dla osoby zgłaszającej się jest trudna.
 • Udzielanie informacji na temat sposobu leczenia, stosowanych metod, oraz możliwości pomocy w Punkcie Konsultacyjnym.
 • Udzielanie indywidualnych porad dla rodzin osób uzależnionych.
 • Prezentacja systemu wsparcia dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.
 • Analiza zysków i strat spowodowanych używaniem lub nadużywaniem środków psychoaktywnych.
 • Udzielanie informacji na temat znajdujących się na terenie całego kraju ośrodków stacjonarnych, w których można podjąć terapię długoterminową.
 • Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i skuteczne rozwiązywanie problemów z nim związanych, poprzez zwiększenie znaczenia profilaktyki w obszarze rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Skip to content