Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Wieruszowie

ul. Kępińską 53
98-400 Wieruszów

telefon: 62 78 40 017

e-mail:
moptuiw@gmail.com

elektroniczna skrzynka podawcza:

/moptuiw2/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza (pdf)

Ośrodek czynny jest
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9:00 do 20:00

Skip to content