Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Nadużywających Środków Psychoaktywnych (01.02.2013 r.)

Rozpoczął po raz kolejny swoją działalność Punkt Konsultacyjny dla Osób Nadużywających Środków Psychoaktywnych, który skierowany jest do osób uzależnionych oraz członków rodzin zgłaszających się w celu uzyskania wsparcia bądź informacji gdzie szukać pomocy dla swoich bliskich. Działalność Punktu realizowana przez Ośrodek finansowana jest z budżetu Gminy Wieruszów w związku z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r., dlatego też skierowany jest do mieszkańców Gminy Wieruszów.

Skip to content