Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Nadużywających Środków Psychoaktywnych (02.01.2014 r.)

Rozpoczął po raz kolejny swoją działalność Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych, który skierowany jest do osób uzależnionych oraz członków rodzin zgłaszających się w celu uzyskania wsparcia bądź informacji gdzie szukać pomocy dla swoich bliskich. Działalność Punktu realizowana przez Ośrodek finansowana jest na podstawie umowy zlecenie z Gminą Wieruszów w związku z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r., dlatego też skierowany jest do mieszkańców Gminy Wieruszów.

Skip to content