Terapia uzależnień

Ośrodek w ramach swojej struktury organizacyjnej prowadzi poradnię leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych takich jak alkoholizm, narkomania, lekomania i inne oraz uzależnień behawioralnych dotyczących hazardu, internetu, pracoholizmu i innych. Świadczenia zdrowotne są refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, więc są całkowicie bezpłatne.

Leczenie uzależnień prowadzone jest w formie psychoterapii indywidualnej i grupowej, które tworzą całość programu terapeutycznego.

Psychoterapia indywidualna

Spotkania indywidualne odbywają się regularnie (raz w tygodniu), według ustaleń pomiędzy pacjentem i terapeutą. Spotkania indywidualne maja charakter rozmowy w atmosferze poufności, co daje poczucie bezpieczeństwa. Możliwość swobodnego wypowiedzenia się buduje fundament terapii, jakim jest szczere wyrażenie swoich myśli i uczuć. Następnie szczerość daje możliwość zrozumienia problemów pacjenta przez terapeutę, który skutecznie może pomóc poprzez właściwe oddziaływanie terapeutyczne. Proces spotkań indywidualnych powoduje, że pacjent poznaje istotę swego uzależnienia, zalecenia do utrzymania abstynencji, sposoby radzenia sobie z problemami osobistymi oraz przyczynia się do rozwoju osobistego potrzebnego w trzeźwym życiu.

Terapia grupowa

Proponujemy terapię grupową, w której można doświadczyć poczucia akceptacji, więzi i zrozumienia. Grupa terapeutyczna pozwoli przezwyciężyć poczucie osamotnienia wynikające z nieprawdziwego przekonania, że ze swoim problemem osoba uzależniona jest sama. Grupa daje  szansę poznania kim się jest, jakie ma się możliwości, jaki wpływ wywiera się na innych oraz ile dla innych się oznacza. Najsilniejsze oddziaływanie tej terapii bierze się z tego, iż znajdują się w grupie osoby mające podobne problemy, będące w podobnej sytuacji, co zmniejsza w nich poczucie wstydu z powodu swojego zachowania, otwiera na potrzeby innych i powoduje chęć niesienia pomocy.

Terapia grupowa podzielona jest na dwa etapy:

Grupa wstępna

Spotkania mają charakter psycho-edukacyjny. Na początku pacjenci otrzymują wiedzę o chorobie, potem odnoszą ją do siebie – czyli sprawdzają, przeglądając swoje życie z pomocą terapeutów, czy są uzależnieni, czy też nie. Jeśli wszystko wskazuje na to, że tak – otrzymujemy fachową pomoc. Obejmuje ona między innymi:

 • motywowanie do leczenia,
 • utrzymanie abstynencji,
 • rozpoznanie własnego uzależnienia,
 • uznanie własnej bezsilności wobec uzależnienia,
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie głodem (alkoholu, narkotyków, leków, itp.),
 • rozpoznanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 • naukę rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych,
 • radzenie sobie ze złością, wstydem, poczuciem winy i stresem.

Zajęcia obejmują następujące formy oddziaływania: mini-wykłady, ćwiczenia scenek z życia codziennego, wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie, trenowanie zachowań asertywnych, czytanie prac tematycznych i inne.

Grupa pogłębiona

Po ukończeniu podstawowego programu terapii grupy wstępnej, zdrowiejąca osoba uzależniona potrafi już dość dobrze radzić sobie w stresowych sytuacjach, bez konieczności sięgania po alkohol, hazard, narkotyki czy leki. Zna podstawy “instrukcji obsługi” swojej choroby, ale ciągle jeszcze życie na trzeźwo jest dla niej trudne. Metodą na przezwyciężenie tych trudności może być terapia pogłębiona, która pomaga w zachowaniu kontaktu z innymi trzeźwiejącymi. Można dowiedzieć się od bardziej “zaawansowanych” w grupie osób, jak radziły sobie w początkowych etapach z podobnymi problemami. To ważne wsparcie – kontakt z innymi, którzy przeszli przez podobne sytuacje i nie napili się, przetrwali kryzys. Terapia pogłębiona daje możliwość dokładniejszego przyjrzenia się swoim problemom, zmiany niektórych przyzwyczajeń na zdrowsze.

Zajęcia grupowe są dostosowane do tego, co sprawia trudności trzeźwiejącemu uzależnionemu, ale obejmują także umiejętności przydatne w codziennym życiu:

 • ćwiczenie asertywnych zachowań – zarówno w sytuacjach związanych z uzależnieniem, jak i w innych trudnych momentach,
 • komunikacja międzyludzka, zarówno w domu jak i w pracy, w kontaktach ze starymi i nowymi znajomymi,
 • rozpoznawanie swoich oczekiwań wobec innych i innych wobec siebie oraz czy są one możliwe do spełnienia,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • poszerzanie wiedzy o swojej chorobie i sposobach walki z nią,
 • odkrywanie bogactwa uczuć,
 • radzenia sobie ze złością,
 • odkrywanie tego, co jest ważne i co warto realizować w swoim życiu.

Spotkania grupy wstępnej i pogłębionej odbywają się raz w tygodniu oraz łączone są ze spotkaniami indywidualnymi z terapeutą co daje możliwość dokładniejszego przyjrzenia się swoim problemom, zmiany niektórych przyzwyczajeń na zdrowsze.

Skip to content