Alkohol

Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne – zrób test AUDIT

TEST AUDIT – Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu. Test rekomendowany przez WHO38.

Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina i wódki) na porcje standardowe według podanego schematu.

alk1

Zanotuj liczbę punktów:

1. Jak często pijesz napoje zawierające alkohol?

0 – nigdy

1 – raz w miesiącu lub rzadziej

2 – 2 do 4 razy w miesiącu

3 – 2 do 3 razy w tygodniu

4 – 4 razy w tygodniu lub częściej

Liczba punktów:

2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypijasz w trakcie typowego dnia picia?

0 – 1-2 porcje

1 – 3-4 porcje

2 – 5-6 porcji

3 – 7, 8 lub 9 porcji

4 – 10 lub więcej porcji

Liczba punktów:

3. Jak często wypijasz 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – raz w miesiącu

3 – raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

Liczba punktów:

4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdziłeś (stwierdziłaś), że nie możesz zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – raz w miesiącu

3 – raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

Liczba punktów:

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło Ci się z powodu picia zrobić cos niewłaściwego, co naruszyłoby normy i zwyczaje przyjęte w Twoim środowisku?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – raz w miesiącu

3 – raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

Liczba punktów:

6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiałeś (musiałaś) się napić, aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – raz w miesiącu

3 – raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

Liczba punktów:

7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczyłeś (doświadczyłaś) poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – raz w miesiącu

3 – raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

Liczba punktów:

8. Jak często w ciągu ostatniego roku nie byłeś (nie byłaś) w stanie z powodu picia przypomnieć sobie, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – raz w miesiącu

3 – raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

Liczba punktów:

9. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdziłeś (stwierdziłaś), że nie możesz zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

0 – nigdy

1 – rzadziej niż raz w miesiącu

2 – raz w miesiącu

3 – raz w tygodniu

4 – codziennie lub prawie codziennie

Liczba punktów:

10. Czy zdarzyło Ci się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Twoim piciem lub sugerował jego ograniczenie?

0 – nie

2 – tak, ale nie w ostatnim roku

4 – nie, w ciągu ostatniego roku

Liczba punktów:

Oblicz sumę punktów.

Wyniki testu AUDIT39

0 – 7 punktów

Jeśli jesteś pewien, że odpowiedziałeś poprawnie i szczerze na wszystkie pytania – możesz być spokojny.

 • Twoje picie nie powinno skutkować problemami ani dla Ciebie, ani dla innych, zwłaszcza jeśli w pytaniach 4, 5 i 6 odpowiedziałeś „nigdy”.
 • Jeśli pijesz alkohol często – zachowaj co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu.
 • Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków wchodzących w reakcje z alkoholem, kierowania pojazdami pociąga za sobą ryzyko szkód dla Ciebie i innych.
 • Nie zwiększaj ilości częstotliwości picia.
 • Nie namawiaj do picia tych, którzy nie pija.

8 – 15 punktów

Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze negatywnych skutków picia – bądź pewien, że one się pojawia, jeśli nie zmienisz ilości i częstości spożywania alkoholu.

 • Spróbuj ograniczyć picie alkoholu do poziomu niskiego ryzyka szkód.
 • Świadomie kontroluj ilość i częstotliwość spożywania napojów alkoholowych.
 • Nie upijaj się.
 • Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy, gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.

16 – 19 punktów

Pijesz szkodliwie. Twoje picie staje się powodem twoich problemów ze zdrowiem, nauka, praca, z innymi ludźmi.

 • Musisz ograniczyć picie zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i ilość spożywanego alkoholu
 • Umów się ze sobą na nieprzekraczalnie limitu picia nie niosącego za sobą ryzyka szkód i staraj się dotrzymać obietnicy.
 • Pij wolniej. Wydłuż czas spożywania każdej porcji alkoholu.
 • Spożywaj alkohol z osobami, które pija mało. Unikaj miejsc i sytuacji, w których pijesz nadmiernie.
 • Gdyby próby ograniczenia picia nie przyniosły powodzenia przez kilka tygodni, nie zwlekaj z poszukaniem pomocy u specjalisty.

Powyżej 20 punktów

Prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu.

 • Sprawdź to podejrzenie, udając się do specjalistów pracujących w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu. Listę poradni znajdziesz na stronie www.parpa.pl.
 • Nie warto odwlekać konsultacji, sprawdzając ponownie swoje możliwości ograniczenia picia.
 • Specjalista lepiej niż ten test zdiagnozuje twój problem z piciem i udzieli ci porady, jak go rozwiązać.

Na podstawie badan naukowcy ustalili
poziomy spożywania alkoholu niosące
przeciętnie najmniejsze ryzyko szkód zdrowotnych.

Mężczyźni

Picie okazjonalne:

Jednorazowo nie więcej niż 6 porcji standardowych (60 g 100% alkoholu) = 3 półlitrowe butelki piwa o mocy 5% lub 3 kieliszki wina (12%) o pojemności 200 ml każdy lub 180 ml wódki.

Picie codzienne:

nie więcej niż 4 porcje standardowe (tzn. 40 g 100% alkoholu) dziennie = 2 półlitrowe piwa o mocy 5%, 2 kieliszki wina (12%) o pojemności 200 ml każdy lub 120 ml wódki.

W ciągu tygodnia:

nie więcej niż 280 g 100% alkoholu = 14 półlitrowych butelek piwa, nieco ponad 3 butelki wina (o pojemności 0,75 litra) lub 1 i 3/5 półlitrowej butelki wódki.

W żadnym wypadku nie należy wypijać tygodniowych ilości alkoholu przy jednej okazji!

Kobiety

Picie okazjonalne:

Jednorazowo nie więcej niż 4 porcje standardowe (40 g 100% alkoholu) = 2 półlitrowe butelki piwa o mocy 5% lub 2 kieliszki wina (12%) o pojemności 200 ml każdy lub 120 ml wódki.

Picie codzienne:

nie więcej niż 2 porcje standardowe (tzn. 20 g 100% alkoholu) dziennie = 1 półlitrowe piwo o mocy 5%, 1 kieliszek wina (12%) o pojemności 200 ml lub 60 ml wódki.

Należy zachować co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu.

W ciągu tygodnia:

nie więcej niż 140 g 100% alkoholu = 7 półlitrowych butelek piwa, niecałe 2 butelki wina (o pojemności 0,75 litra) lub 4/5 półlitrowej butelki wódki.

W żadnym wypadku nie należy wypijać tygodniowych ilości alkoholu przy jednej okazji!

Należy pamiętać, że nie ma uniwersalnych i dla każdego bezpiecznych limitów.

Alkohol jest substancja toksyczna, a wiec picie alkoholu nigdy nie jest całkowicie bezpieczne.

Skip to content