Warsztaty psychologiczne dla dzieci „Ja też potrafię” (02.01.2014 r.)

Rusza kolejna tura warsztatów dla dzieci o nazwie „Ja też potrafię”, których celem jest wzmocnienie psychologiczne dzieci w wieku od 4 do 16 lat w kontekście efektywnego radzenia sobie w środowisku rówieśników, wzmocnienia własnej wartości i wzbogacenia poczucia odpowiedzialności. Uczestnicy warsztatów podzieleni będą na 4 grupy według zakresu wiekowego, tj. 4-7 lat, 8-9 lat,10-13 lat,14-16 lat. Gmina Wieruszów w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. przekazała środki finansowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych.

Skip to content