ALMANACH PROFILAKTYKI – historia zdarzeń profilaktycznych

SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie zaprosił Pana Andrzeja Piaseckiego z zespołem, aby w dniach 6 – 7 lutego 2017 r.  przeprowadzili autorskie zajęcia profilaktyczne o charakterze spotkań warsztatowych dla młodzieży gimnazjalnej z Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Wieruszowie.

Celem warsztatów było uświadomienie młodemu człowiekowi, iż nikt nie jest w stanie przezwyciężyć trujących, obezwładniających i pozbawiających możliwości przeżycia skutków spożywania używek, takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze.

Zajęcia prowadzone był w taki sposób, aby młody człowiek całkowicie sam bez żadnej pomocy osób trzecich, sprawdził własne możliwości, kiedy jego organizm zachowuje się jakby był pod wpływem dopalaczy lub innych środków odurzających. Podczas warsztatów każdy uczestnik mógł odczuć na własnej skórze co osoby będące pod wpływem dopalaczy doświadczają. Wykorzystano do tego specjalnych okularów, które dają wizualne wrażenie bycia pod wpływem dopalaczy. Okulary te wykorzystywane były w następujących ćwiczeniach:

Ścieżka prawdy – każdy z uczniów miał za zadanie przejść między pachołkami, jednocześnie będąc obciążony 20 – kilogramową kamizelką, która miała symulować ciężkość ciała będącego pod wpływem psychoaktywnych substancji i mając utrudnioną ostrość widzenia przez narkogogle. Ćwiczenie to miało uświadomić  jak trudne, a często wręcz niemożliwe jest wykonanie najprostszych życiowych czynności będąc pod wpływem dopalaczy.

Quad – wyścig po życie – każdy z uczniów prowadząc Qada miał za zadanie pokonać prosty tor przeszkód mając okulary symulujące wrażenia pod wpływem dopalaczy.  Ćwiczenie to pokazało młodym ludziom, jak będąc pod wpływem dopalaczy można być zagrożeniem dla siebie i innych na drodze. Wnioski po takiej prezentacji są jednoznaczne: chcesz żyć bądź „czysty” nie daj się zabić przez „będącego pod wpływem” = reaguj! => masz do tego nie tylko prawo, ale i wewnętrzny nakaz …

Wrak – „Ostatni fotel” Wrak zbudowany jest z części różnych samochodów, w których zginęli ludzie prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu. Ćwiczenie polega na prezentacji prawdziwego fotela samochodowego, przygotowanego w taki sposób, iż imituje on fotel samochodowy kierowcy uczestniczącego w wypadku drogowym, fotel ten, dla dodania autentyczności otoczony jest fragmentami pogiętej blachy oraz wystających popalonych przewodów. Całość ćwiczenia przygotowana jest w taki sposób, aby w jak najbardziej dramatycznie oraz realistycznie przedstawić zgubne skutki oddziaływania używek na ludzki umysł i organizm. Poprzez to doświadczenie  dano uczniom jasno do zrozumienia, iż sami mogą być w danej sytuacji i na tym prostym przykładzie mogą sami zobaczyć jak łatwo jest stracić to, co mamy najcenniejszego, czyli życie.

Na końcu zajęć przedstawiono film profilaktyczny ukazujący faktyczne, dramatyczne i często tragiczne zdarzenia i wypadki gdzie głównymi bohaterami są osoby zatrute dopalaczami.

Sposób prowadzenia powyższych warsztatów ukazuje faktyczne działania profilaktyczne zmuszające do refleksji umysły młodych ludzi, którzy uczą się odróżniać dobro od zła i nie poddawać się schematom oraz namowom nieodpowiedzialnych osób.

SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie uzyskał środki finansowe na realizację powyższych warsztatów na podstawie umowy zlecenie z Gminą Wieruszów.

Skip to content