Bliżej siebie, dalej od dopalaczy

Wiele w ostatnim czasie słyszymy o dopalaczach, przekazy medialne donoszą nam o ciągle nowych substancjach, które niszczą zdrowie a nawet zabijają. SPZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie przyjmuje również do poradni osoby, które miały kontakt a nawet niektóre z nich uzależniły się od dopalaczy. Niestety również w naszym środowisku lokalnym bez większych problemów można zakupić dopalacze. Jednak nie jest celem niniejszego artykułu przeprowadzenie dochodzenia, jak zdobyć ten „towar”, tylko co zrobić, aby nasze dzieci je nie brały, ponieważ w dużej mierze ten problem dotyczy właśnie osób niepełnoletnich.

Wobec tego serdecznie zapraszam do zapoznania się z załączoną niżej broszurą wydaną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w której jest opisana specyfika dopalaczy, ich rodzaje oraz konsekwencje ich używania. Także ważną informacją tej broszury jest opis postępowania w sytuacjach zagrożenia życia po dopalaczach. Również zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez Ośrodek materiałem profilaktycznym adresowanym przede wszystkim do rodziców. Materiał ten w dużej mierze jest wynikiem pracy terapeutycznej w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz pracy z ich rodzicami. Znajdziecie Państwo w tym materiale przyczyny zażywania substancji psychoaktywnych, jak rozpoznać, że dziecko zażywa te substancje oraz jak zabezpieczyć je przed chęcią zażywania.

Wobec powyższego serdecznie zachęcamy do zapoznania się z załączoną lekturą.

“dopalacze” – Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów (pdf)

Profilaktyka uzależnień dla rodziców (pdf)

 

Skip to content