Co jeśli „przyłapiesz” swoje dziecko pod wpływem alkoholu lub narkotyków?

Troska o bezpieczeństwo dzieci i ochrona ich przed zagrożeniami to podstawowa rola wychowawcza rodziców. Gdy dzieci są małe wymagają nieustannego i bezpośredniego czuwania nad tym co robią i gdzie są. Później ochrona dzieci staje się bardziej skomplikowanym i trudniejszym zadaniem, ponieważ coraz częściej przebywają poza domem rodzinnym i spotykają się z ludźmi, których nie znamy. Wówczas bywają takie sytuacje, że rodzice po raz pierwszy doświadczają szoku kiedy widzą, że ich dziecko wraca do domu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Co wtedy robić, jak reagować, żeby nie powtórzyła się podobna sytuacja. Prawdą jest, że rodzic jest (a przynajmniej powinien być) na tyle mocnym autorytetem dla swojego dziecka, że przez rozmowę i wsparcie wpłynie na to, że dziecko nie wraca do alkoholu lub narkotyków. Niestety również bywają takie sytuacje, że oddziaływanie rodziców nie wystarcza, nie jest na tyle skuteczne, żeby zapobiec problemom alkoholowym lub narkotycznym. Niestety bywają sytuacje, że rodzice się wstydzą ujawniać tego rodzaju problemy, wówczas swoją bezradnością są pośrednią przyczyną dalszego zażywania przez dzieci substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków zmieniających świadomość). Wcześniej czy później dowiaduje się o tym szkoła, policja i w konsekwencji Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Co zrobić, aby nie dopuścić, żeby dzieci przez eksperymentowanie z alkoholem lub narkotykami nie doświadczały w przyszłości problemów. Kiedy rodzic po raz pierwszy dowie się, że dziecko piło alkohol lub zażywało narkotyki, powinien skorzystać ze wsparcia. Takim wsparciem może być:

Program profilaktyki uzależnień w formie krótkiej interwencji
dla osób w wieku 14 – 21 lat
Rekomendowany przez

Adresatami programu „FreD goes net” są młode osoby używające alkoholu lub narkotyków w sposób okazjonalny, często „przyłapane” na używaniu lub posiadaniu substancji, uprzednio nie korzystające z żadnej formy pomocy. Zazwyczaj są to osoby, które kwestii używania substancji nie spostrzegają jako problemu lub mają niską świadomość w tym zakresie, bądź ich podejście do używania narkotyków lub alkoholu cechuje ambiwalencja. Strategia wczesnej interwencji „FreD goes net” jest ukierunkowana na udzielanie młodym ludziom wsparcia, identyfikowanie motywacji zażywania alkoholu lub narkotyków oraz wzmacnianie umiejętności oceny ryzyka. Rozmowy motywujące przeprowadzane są w taki sposób by uczestnicy pozbywali się oporu, zgłębiali kwestię problemowego zachowania i zwiększali motywację do zmiany. Główne zasady pracy motywującej to empatyczne reagowanie, podążanie za oporem, unikanie sporów, rozwijanie sprzeczności oraz wzmacnianie poczucia sprawczości.

Program składa się z rozmowy wstępnej, zajęć warsztatowych i rozmowy końcowej. Rozmowa wstępna to krótkie spotkanie mające na celu wstępne poznanie problemu młodego użytkownika narkotyków lub alkoholu oraz zmotywowanie go do udziału w programie. Właściwe zajęcia to 3 spotkania, które trwają łącznie 8 godzin. Zajęcia odbywają się w małych grupach, (6 do 12 osób). Prowadzone są metodami warsztatowymi, tj. praca indywidualna, praca w parach, dyskusja plenarna, quiz, test, odgrywanie scenek, ćwiczenia energetyzujące, informacje zwrotne. Tematyka zajęć części pierwszej programu obejmuje poznanie się członków grupy i stworzenie atmosfery zaufania, aspekty prawne związane z używaniem narkotyków oraz dostarczenie informacji na temat alkoholu i narkotyków, ze szczególnym uwzględnieniem substancji najczęściej używanej przez członków danej grupy. Część druga jest poświęcona pogłębieniu wiedzy na temat substancji, uzależnienia oraz analizie własnego wzoru używania alkoholu lub narkotyków. Kolejne spotkania służą zidentyfikowaniu osobistych czynników ryzyka i czynników chroniących oraz zwiększeniu motywacji do ograniczenia używania substancji lub całkowitej abstynencji.

Skuteczność programu „FreD goes net” była badana w okresie od X. 2008 r. do I. 2010 r. w ramach międzynarodowego projektu. Większość uczestników programu zadeklarowała, że dzięki udziałowi w programie znacznie zwiększyła się ich wiedza na temat ryzyka związanego z używaniem alkoholu ( 88% uczestników) i narkotyków ( 93% uczestników), a także możliwości uzyskania pomocy. 70,5% uczestników zadeklarowało, że dzięki programowi uległy zmianie ich przekonania na temat używania narkotyków, natomiast 69,6% zadeklarowało taką zmianę w zakresie picia alkoholu. Udział w programie wpłynął ponadto na zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z piciem alkoholu (92,2% uczestników programu) i narkotyków ( 95,5%). Program został dobrze oceniony przez grupę docelową – prawie 85% uczestników poleciłoby go swoim rówieśnikom.

Więcej informacji o programie „FreD goes net” można uzyskać na stronie internetowej Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315

Aktualnie na terenie województwa łódzkiego jest 8 placówek, które realizują program „FreD goes net”, SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie jest dziewiątą placówką, która posiada odpowiednie uprawnienia do realizacji tego programu.

Realizacja programu „FreD goes net”, finansowana jest przez Powiat Wieruszowski, więc korzystanie ze wsparcia jest BEZPŁATNE.

Skip to content