Dyżury interwencyjno–wspierające dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii (02.01.2015 r.)

Ośrodek podjął realizację Dyżurów interwencyjno – wspierające, które adresowane są do osób dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii oraz ich rodzin – mieszkańców Gminy Wieruszów, która w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. sfinansowała owe działanie. Dyżury mają charakter interwencyjny skierowany do osób, które aktualnie doświadczają skutków uzależnienia i z różnych przyczyn nie są zmotywowane do leczenia. Polegają na motywowaniu osób do zmiany swoich postaw i określaniu ścieżki indywidualnego rozwiązania problemu. Ośrodek współpracuje w tym względzie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Arka Noego”, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Reymonta 10, reprezentowanym przez Pana Artura Amendę – prezesa stowarzyszenia.

Skip to content