Koncert profilaktyczny

SPZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie po raz kolejny zorganizował niezwykłe wydarzenie dla młodzieży wieruszowskich szkół podstawowych. Niezwykłość tego wydarzenia wynika z faktu, że ponad 200 uczniów w jednym czasie i miejscu mogło doświadczyć refleksji nad problemem powstawania uzależnień wśród młodzieży oraz wzmocnić się w przekonaniu, że dobra zabawa wcale nie musi się wiązać z alkoholem lub narkotykami. Wydarzeniem tym był koncert profilaktyczny, który odbył się 1 marca w Wieruszowskim Domu Kultury dla uczniów najstarszych klas Szkół Podstawowych nr 1 i 3 oraz Zespołu Szkół nr 2.

Koncert profilaktyczny miał dwie części. Pierwszą poprowadził Pan Artur Amenda wraz z zespołem młodych ludzi dających świadectwo własnego doświadczenia. Pan Artur jest założycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia “Arka Noego”, które od lat wspiera osoby uzależnione w uwalnianiu z nałogów narkomanii, alkoholizmu i innych zniewoleń. Świadomość destrukcji tych uzależnień u Pana Artura jest tak wielka, że z dużym zaangażowaniem udziela się również w działania profilaktyczne wśród młodzieży. Mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć na naszym koncercie przejmującą autentyczność prowadzącego, który pokazywał młodzieży cały proces inicjacji narkotykowej. Odwoływał się również do naszych realiów środowiska lokalnego, ponieważ przez kilka lat był ścisłe związany z Wieruszowem działając na polu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Odwoływał się również do osobistych doświadczeń z dzieciństwa, które zostało mu zabrane przez destrukcyjne wychowanie skażone alkoholizmem. Może dlatego tak przekonywująco  mówił do młodzieży, że widać było momentami łzy w ich oczach.

Ale przecież w profilaktyce nie tylko chodzi o straszenie, przestrzeganie i pouczanie, gdyby miała się tylko na tym skończyć, to nie byłaby przekonywująca, szczególnie dla młodzieży. Ważne jest, aby dać młodzieży alternatywę dla do stanu bycia “na haju lub na fazie”. Dlatego Pan Artur zawsze ze sobą zabiera kogoś, kto pokaże koloryt i piękno życia wolnego od nałogów. A cóż bardziej ubarwia i uprzyjemnia życie, jak nie muzyka! I jeśli jest to muzyka Reggae, która samym swoim charakterem pobudza naturalne endorfiny dające poczucia szczęścia i radości a do tego Hip – hop z przekazem pozytywnych wartości, to jest to czego potrzebuje młodzież zamiast drągów i alkoholu. Specjalistą od takich klimatów jest Pan Artaszes Barojan znany jako ARCI, który urodził się w Armenii. Od lat mieszka w Polsce, wydał kilka płyt i świetnie w naszym języku przekazuje przesłanie, że prawdziwa wolność to umiejętność dokonywania takich wyborów, które nie tylko nie będą niszczyć siebie i innych, ale przede wszystkim spowodują rozwój osobisty, który da możliwość wiary w swoje umiejętności zdolne przeciwstawić się pułapkom życia. Arci pięknie mówi o pasjach, które powinien mieć każdy człowiek. Powinien je szukać i pielęgnować szczególnie każdy młody człowiek, który będzie miał osobistą alternatywę do drągów i alkoholu.

Kończąc niniejszy artykuł chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej Gminy Wieruszów, która finansując ten koncert profilaktyczny dała młodzieży możliwość przeżycia tego niezwykłego wydarzenia. Dziękuję również Panu Dyrektorowi Wieruszowskiego Domu Kultury, który bezpłatnie udostępnił salę na ten niezwykły czas.

Dariusz Soborczyk – kierownik Ośrodka

Skip to content