Profilaktyka uzależnień w szkołach

Ośrodek w ramach umowy zlecenie z Giną Wieruszów realizował zajęcia profilaktyki uzależnień w następujących szkołach:

  • Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
  • Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
  • Szkole podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
  • Szkole podstawowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Oddziaływania profilaktyczne skierowane było do dzieci z szóstych klas szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjalnych oraz ich rodziców.

Profilaktyka przeznaczona dla dzieci i młodzieży miała charakter warsztatowy, aby zbudować atmosferę sprzyjająca do osobistego doświadczenia treści przekazywanych podczas zajęć. Spotkania miały za zadanie uświadomienie dzieciom i młodzieży problemów wynikających z eksperymentowania z narkotykami, lekami i nadużywaniem alkoholu. Celem zajęć było zachęcenie uczniów do mówienia “NIE” dealerom i kolegom promującym substancje psychoaktywne, poznanie brutalnej prawdy o uzależnieniu, a także zastanowienia się nad samym sobą i swoją przyszłością w kontekście uzależnień.

Natomiast spotkania z rodzicami miały charakter wykładowy. Celem było dostarczenie rodzicom wiadomości o alkoholu i innych substancjach uzależniających, wiedzy na temat zjawiska sięgania przez dzieci i młodzież po substancje uzależniające a także otwarcie przed rodzicami perspektywy samodzielnej i twórczej kontynuacji wspólnych działań – własnej już i oryginalnej „profilaktyki domowej’’.

Skip to content