Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Gminie Sokolniki (01.02.2014 r.)

Ośrodek po raz pierwszy podpisał umowę zlecenie z Gminą Sokolniki w związku realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.   Pracownik Ośrodka w ramach Punktu będzie udzielał porad i konsultacji osobom mającym problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinom. Współpracować będzie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z ośrodkiem pomocy społecznej oraz w razie potrzeby z sołtysami. Punkt konsultacyjny daje możliwość społeczności lokalnej do skorzystania z porady terapeutycznej w pobliżu jej miejsca zamieszkania.

Skip to content