Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych (01.02.2013 r.)

Gmina Wieruszów w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. przekazała środki finansowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – mieszkańców gminy Wieruszów. Zajęcia te są poszerzeniem oferty terapeutycznej Ośrodka w kontekście leczenia uzależnień i współuzależnienia. Podstawowym celem zajęć jest zbudowanie w uczestnikach warsztatów stabilności psycho–społecznej poprzez odbudowanie poczucia osobistej wartości, nabycie umiejętności interpersonalnych oraz pobudzenie do rozwoju osobistego.

Skip to content