Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych (02.01.2014 r.)

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów dla osób uzależnionych i współuzależnionych – mieszkańców Gminy Wieruszów, finansowane w związku Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
Zajęcia te są poszerzeniem oferty terapeutycznej Ośrodka w kontekście leczenia uzależnień i współuzależnienia. Podstawowym celem zajęć jest zbudowanie w uczestnikach warsztatów stabilności psycho–społecznej poprzez odbudowanie poczucia osobistej wartości, nabycie umiejętności interpersonalnych oraz pobudzenie do rozwoju osobistego.

Skip to content