Aktualności

Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży pn. „Ja też potrafię”

Informujemy z przyjemnością, że po raz kolejny SPZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie” realizuje Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży pn. „Ja też potrafię”. Gmina Wieruszów w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018r. [...]

Wycieczka uczestników warsztatów „Ja też potrafię” do Wrocławia

Dnia 14 października uczestnicy warsztatów psychologicznych pn. „Ja też potrafię” po raz kolejny skorzystali z wycieczki krajoznawczej. Tym razem celem był Wrocław. Atrakcje rozpoczęły się zwiedzaniem Ostrowa Tumskiego, tam przewodnik przybliżył historię  najstarszej części Wrocławia, stanowiącą niegdyś siedzibę pierwszych Piastów.  Następnym punktem [...]

Dlaczego tak trudno sobie pomóc?

Pytanie to bardzo często słyszę w Ośrodku, kiedy osoba doświadczające od wielu lat przemocy domowej zastanawia się dlaczego dopiero teraz przyszła po pomoc. Tylko zrozumienie psychologicznych mechanizmów oddziaływujących na osobę doświadczającej przemocy pozwala ją w pełni wyzwolić z destrukcyjnego związku. Wiele osób będąc świadkiem przemocy zadaje [...]

Centrum Pomocy Psychologicznej dla Osób z Problemem Przemocy w Rodzinie

Dom rodzinny postrzegany jest jako miejsce bezpieczne, będące schronieniem przed całym złem zewnętrznego świata. Jednak dla wielu ludzi stanowi on miejsce poniżenia i cierpienia. Dzieje się tak wtedy, gdy doświadczają oni przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie  jest działaniem lub zaniechaniem dokonywanym w ramach rodziny przez jednego z jej [...]

Wycieczka do Grodu Rycerskiego w Biskupicach k. Byczyny

Uczestnicy warsztatów psychologicznych pn. „Ja też potrafię” świętowali swój Dzień Dziecka w Grodzie Rycerskim w Biskupicach koło Byczyny. Już od wejścia do autokaru na dzieci czekały słodkie atrakcje, gdyż otrzymali okolicznościowe prezenty wypełnione słodyczami i napojami. Gdy dojechali na miejsce całą grupę przywitał kasztelan grodu, [...]

Co jeśli „przyłapiesz” swoje dziecko pod wpływem alkoholu lub narkotyków?

Troska o bezpieczeństwo dzieci i ochrona ich przed zagrożeniami to podstawowa rola wychowawcza rodziców. Gdy dzieci są małe wymagają nieustannego i bezpośredniego czuwania nad tym co robią i gdzie są. Później ochrona dzieci staje się bardziej skomplikowanym i trudniejszym zadaniem, ponieważ coraz częściej przebywają poza domem rodzinnym [...]

Program ograniczenia picia

W Polsce większość ośrodków zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, w swojej ofercie terapeutycznej ma jedynie programy nakierowane na całkowitą abstynencję. Warto przyjąć , że istnieją osoby nadużywające alkohol, których celem jest nie całkowite zaprzestanie picia, a jedynie jego ograniczenie. Takie programy, z dużym [...]

ALMANACH PROFILAKTYKI – historia zdarzeń profilaktycznych

SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie zaprosił Pana Andrzeja Piaseckiego z zespołem, aby w dniach 6 – 7 lutego 2017 r.  przeprowadzili autorskie zajęcia profilaktyczne o charakterze spotkań warsztatowych dla młodzieży gimnazjalnej z Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 [...]

Podsumowanie profilaktyki uzależnień w 2016 r.

Oddziaływania profilaktyczne w roku 2016 przez SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie realizowane było: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie – 5 lekcji z I klasami – 5 lekcji z II klasami – 5 lekcji z III klasami Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 im. [...]

Współuzależnienie a przemoc domowa

Na świecie w ostatnich latach znacznie wzrosła przemoc w rodzinach, zwłaszcza w tych domach, gdzie dominuje alkohol, narkotyki czy też inne uzależnienia. Z uzależnieniem  i przemocą w rodzinie związane ściśle jest współuzależnienie. Przeprowadzono badania z 606 kobietami rozpoczynającymi terapię współuzależnienia, gdzie przedstawiono [...]
1 2 3 6