E-POP: nieodpłatna aplikacja na smartfona, która pomaga ograniczyć picie alkoholu

Powszechny dostęp do różnego rodzaju aplikacji bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie w niemal każdej dziedzinie życia. Pojawiła się również aplikacja, która pomaga w walce z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, opracowała nowoczesny mobilny Program Ograniczania Picia. Składa się on z aplikacji E-POP raz platformy internetowej www.e-pop.pl. Aplikacja jest dostępna nieodpłatnie w sklepie Google Play. Jak wskazują autorzy aplikacji, E-POP ma pomagać przyjrzeć się swojemu piciu alkoholu, a dzięki zastosowanym metodom – pomagać w skutecznym jego ograniczeniu. To, co ważne – program jest anonimowy, dobrowolny i nieodpłatny oraz w każdej chwili można wycofać się z udziału.

Aplikacja oferuje trzy etapy uczestnictwa w programie. Konto założone za pośrednictwem smartfona jest zintegrowane z tym w wersji komputerowej, dlatego można korzystać z obu platform jednocześnie.

1 etap: Zapoznanie się z informacjami na temat programu oraz samej problematyki nadużywania alkoholu. Osoby chcące korzystać z E-POP muszą wypełnić kwestionariusz pozwalający poznać ich sposób picia. Składa się on z dwóch części. Pierwszą jest test AUDIT opracowany przez WHO, drugą analiza picia na podstawie stworzonej na potrzeby programu przesiewowej Skali Problemowego Picia (SPP). Po wprowadzeniu danych pojawia się wstępna informacja zwrotna oraz możliwość zalogowania, która równa się chęci udziału w programie.

2 etap: Rozpoczyna się po zalogowaniu. Osoba otrzymuje wówczas pełną informację zwrotną, czyli m.in. zestawienie korzyści i strat wynikających z picia alkoholu, prezentację picia osoby na tle ogólnej populacji czy też wykaz czynników pomagających w dokonaniu zmiany. Dane przedstawione są na wykresach i w kolorach, co ułatwia ich zrozumienie i prawidłowe oczytanie.

3 etap: Jego wymiar jest już stricte terapeutyczny. Program zaplanowano na 11 tygodni, w czasie których zadaniem osoby korzystającej z platformy jest codzienne monitorowanie własnego spożycia alkoholu i wypełnianie arkusza samoobserwacji. Ponadto powinna także rozwiązywać interaktywne ćwiczenia motywujące do zmiany zachowania. Jednocześnie użytkownik otrzymuje na bieżąco informacje zwrotne na temat tego, czy jego sposób picia mieści się w granicach niskiego ryzyka szkód zdrowotnych wg. WHO.

W każdym tygodniu osoba korzystająca z E-POP skupia się na innych obszarach. Są to ćwiczenia skoncentrowane między innymi na:

 • analizie i pogłębianiu rozumienia powodów sięgania po alkohol,
 • analizie rozumienia niekorzystnych aspektów z tego wynikających,
 • poznawaniu własnych motywów sprzyjających zmianie,
 • nauce przydatnych umiejętności pomocnych w podejmowaniu pożądanych zmian,
 • poszukiwaniu alternatywnych dla picia zachowań,
 • ustaleniu planu ograniczania picia i jego przestrzegania na dalszym etapie.

 

Jeśli po zakończeniu programu uczestnik wyrazi zgodę, po trzech miesiącach otrzyma propozycje monitorowania zmiany poprzez kolejne wypełnienie skali SPP. To pozwoli zaobserwować dynamikę zmian od momentu przystąpienia do programu E-POP, przez 11 tygodni jego trwania aż po okres pół roku po jego zakończeniu.

 

Program Ograniczania Picia adresowany jest przede wszystkim do osób pijących alkohol szkodliwie, które odczuwają już konsekwencje nadużywania alkoholu. Warto przyjrzeć się ilości i częstotliwości spożywania alkoholu, aby pomóc sobie w decyzji o tym czy skorzystać z Programu Ograniczenia Picia.

 

Limity spożywania alkoholu na poziomie niskiego ryzyka szkód zdrowotnych wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Dla mężczyzn ustalono następujące limity spożywania alkoholu o niskim poziomie ryzyka szkód:

 • Pijąc alkohol okazjonalnie mężczyzna nie powinien spożywać jednorazowo więcej niż 60 g 100% alkoholu, tzn. nie powinien wypijać przy jednej okazji więcej niż 3 półlitrowe butelki piwa lub 3 kieliszki wina o pojemności 200 ml każdy lub 180 ml wódki.
 • Jeżeli mężczyzna pije alkohol kilka razy w tygodniu to:
  • powinien zachować w tygodniu co najmniej dwa dni abstynencji (najlepiej dzień po dniu),
  • nie powinien przekraczać granicy 40 g 100% alkoholu, tzn. nie powinien pić więcej niż 2 półlitrowe piwa lub 2 kieliszki wina o pojemności 200 ml każdy lub 120 ml wódki.

Dla kobiet ustalono następujące limity spożywania alkoholu o niskim poziomie ryzyka szkód:

 • Pijąc okazjonalnie kobiety nie powinny przekraczać jednorazowo 40 g 100%, tzn. nie powinny wypijać przy jednej okazji więcej niż 2 półlitrowe butelki piwa lub 2 kieliszki wina o pojemności 200 ml każdy lub 120 ml wódki.
 • Jeżeli kobieta pije alkohol kilka razy w tygodniu to:
  • powinna zachować w tygodniu co najmniej dwa dni abstynencji (najlepiej dzień po dniu),
  • nie powinna przekraczać granicy 20 g 100% alkoholu, tzn. nie powinna pić więcej niż: 1 półlitrowe piwo lub 1 kieliszek wina o pojemności 200 ml lub 60 ml wódki.

Jeśli powyższe normy są przekraczane, to może warto zainteresować się opisaną wyżej aplikacją i podjąć wysiłek ograniczenia picia, aby nie wyszło poza kontrolę prowadząc do uzależnienia.

Program Ograniczania Picia realizowany jest od kilku lat w SP ZOZ Miejskim Ośrodku Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie.  Prowadzony jest w atmosferze budowania dobrej relacji i szacunku do pacjenta i opiera się w znacznym stopniu na dialogu motywującym do zmiany jako stylu uprawiania terapii. Pacjent wspólnie z terapeutą ustala cel i kroki swojej pracy terapeutycznej. Terapeuta motywuje pacjenta do zmiany, daje mu techniki mogące przydać się w pracy nad ograniczaniem picia, wspiera go w realizacji jego celów, rozwiewa ambiwalencję, przeprowadza przez kolejne etapy programu pomagając mu realizować jego potrzeby. Program jest realizowany w ramach świadczeń zdrowotnych, które są refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, więc są całkowicie bezpłatne.

Skip to content