Podsumowanie profilaktyki uzależnień w 2016 r.

Oddziaływania profilaktyczne w roku 2016 przez SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie realizowane było:

 • Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
  – 5 lekcji z I klasami
  – 5 lekcji z II klasami
  – 5 lekcji z III klasami
 • Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
  – 3 lekcji z I klasami
  – 3 lekcji z II klasami
  – 2 lekcji z III klasami
 • Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
  – 3 lekcje z VI klasami
 • Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
  – 2 lekcje z VI klasami
 • Wywiadówki dla rodziców w:
  –  Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
  – Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
  – Szkole Podstawowej im. J. Korczaka
  – Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Lekcje profilaktyczne dla uczniów

Spotkania z uczniami rozpoczynały się od przywitania oraz przedstawienia się przez prowadzącego. Każdorazowo wspólnie z uczestnikami ustalany był kontrakt, który obowiązywał przez cały czas trwania warsztatu. Dookreślano zasady regulujące prace podczas lekcji. Zapoznano uczniów z planem oraz celem spotkania.

Uczniowie zasiadali w kręgu, co usprawniło i ułatwiło komunikację. Prowadzący zapraszał każdego do przedstawienia się oraz powiedzenia paru słów o sobie, kładziono nacisk na zaprezentowanie swoich mocnych stron, zalet. Każda osoba miała możliwość zabrać głos.

Zasadniczym celem spotkania było zwiększenie wiedzy na temat sygnałów świadczących o nadużywaniu gier komputerowych, oraz rozwijanie umiejętności korzystania z pomocy.

Uczniowie zostali zapoznani z podziałem uzależnień na te które dotyczą substancji psychoaktywnych oraz te związane z czynnościami czyli uzależnienia behawioralne.

Klasa została podzielona na małe zespoły, każdej przekazano fragment zapisków z fikcyjnego bloga ( opis dotyczył chłopca, którego coraz bardziej pochłania gra komputerowa).  Każda z grup miała za zadanie opracować na podstawie tekstu objawy nałogowego grania w gry komputerowe. Druga część zadania dotyczyła opracowania „planów ratunkowych” dla bohatera. Zespoły wypisywały strategie oraz działania, które miały okazać się pomocne oraz skuteczne w walce z problemem. Ważne było opisanie perspektyw różnych osób: rodzica, nauczyciela, rówieśnika, przyjaciela.

Przedstawiciel grup miał za zadanie odczytać zdefiniowane objawy oraz plany pomocy. Prowadzący podsumował pracę poszczególnych zespołów, oraz zwracał uwagę na zachowania świadczące o nadużywaniu gier komputerowych, w przypadku szukania pomocy nacisk położono na potrzebę angażowania się nie tylko samego zainteresowanego ale całego jego środowiska w przeciwdziałaniu uzależnienia.

Pod koniec warsztatu  przedstawiono skuteczne sposoby komunikowania się – ważne dla osób niosących pomoc. Osoby chętne zapraszano do wzięcia udziały w odgrywaniu scenki, która miała zobrazować w jaki sposób mogłaby wyglądać rozmowa motywująca do zmiany zachowania.

Merytoryczna część warsztatu zakończyła się wyświetleniem krótkiego filmiku edukacyjnego o zagrożeniach płynących z nadmiernego przebywania w sieci, filmik został pobrany ze strony www.uzależnieniabehawioralne.pl

Na zakończenie prowadzący prosił uczniów o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, która miała zbadać jak zjawisko nałogów kształtuje się w danej klasie.

Profilaktykę uzależnień w formie zajęć warsztatowych na lekcjach wychowawczych prowadziła Pani Klaudia Jaros – specjalista psychoterapii uzależnień.

Spotkanie profilaktyczno -edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla rodziców

Wiodącym tematem spotkań były zagrożenia płynące z internetu powodujące ryzykowne korzystanie lub uzależnienie. Wobec tego spotkania zatytułowane były „INTERNET – Zagrożenie czy szansa?”. Spotkania profilaktyczne z rodzicami były przeprowadzane w formie wykładu dotyczącego:

 • Najpopularniejsze aktywności w inetrnecie (gry, portale, blogi, komunikatory, strony pornograficzne)
 • Opis zagrożeń
 • Dlaczego rodzice lekceważą zbyt długie przesiadywanie dzieci przed komputerem
 • Sygnały ostrzegawcze nadużywania internetu
 • Objawy uzależnienia od internetu
 • Co robić żeby nie dopuścić do uzależnienia
 • Informacja na temat instytucji pomocowych

Na koniec wykładu rodzice otrzymali ulotki dotyczące omawianego tematu. Podczas spotkań wykorzystano prezentację multimedialną.

Spotkania prowadził Pan Dariusz Soborczyk – specjalista psychoterapii uzależnień.

Spektakl pt. „Enterorestes” w wieruszowskich gimnazjach

Młodzież trzecich klas gimnazjalnych w Gimnazjum nr 1 oraz w Zespole Szkół nr 2 w Wieruszowie miała możliwość przeżyć pełen emocji i jednocześnie budzący do refleksji spektakl odwołujący się na prawdziwych wydarzeniach. Wydarzenie, które wstrząsnęło całą Polską dotyczyło 18-letniego Kamila N. i 19-letnią Zuzannę M., gdyż zostali skazani za zamordowanie w nocy z 12 na 13 grudnia 2014 r. rodziców chłopaka w Rakowiskach w woj. lubelskim. Zabójstwo było zaplanowane, sąd ustalił też, że u tych młodych ludzi można zaobserwować cechy nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Nastolatkowie buntowali się przeciwko konwenansom społecznym i obyczajowym, kwestionowali wszelkie autorytety, a poczucie akceptacji, którego nie dostarczyła im rodzina i rówieśnicy, czerpali od siebie nawzajem. Zdaniem sądu te psychologiczne aspekty wpłynęły na motywy zbrodni. Rodzice Kamila N. byli bowiem przeciwni związkowi syna z Zuzanną M. i próbowali doprowadzić do zakończenia znajomości. Wydarzenie to wstrząsnęło cała Polską ale jednocześnie wzbudziło refleksję, jak mogło do tego dojść. Podpowiedzią do tej refleksji jest spektakl pt. „Enterorestes” oparty na w/w wydarzeniach, jednak nie będący sztuką dokumentalną. Spektakl opowiada o intymnej relacji pomiędzy dwojgiem nastolatków, którzy poznają się w realnym świecie a następnie przenoszą do sieci. Bohaterami przedstawienia są chłopak posługujący się imieniem Orestes i dziewczyna – Apollo. Jest ona marzycielką, która wciąga towarzysza do swojego świata książek i poezji. Choć widzowie nie zobaczą morderstwa, twórcy sztuki mobilizują ich do zastanowienia się nad tym, jakie emocje i wydarzenia kierują nastolatkami, którzy popełniają takie zbrodnie. Spektakl w pewnym stopniu pokazuje problemy współczesnych nastolatków – brak właściwej komunikacji z rodzicami, brak wzorców, niedojrzałość emocjonalną i agresję. Tytuł „Enterorestes” nawiązuje również do internetu jako przestrzeni, gdzie młodzież obecnie podejmuje kontakty, gdzie ma pełna swobodę wyrażania swoich uczuć i myśli – tych destrukcyjnych również. Głośna zbrodnia w Rakowiskach jest tu pretekstem do opowieści o tym jak młodzi ludzie ze świata realnego gładko przechodzą do wirtualnego. Spektakl nie domyka tematu, kończy się symbolicznym niedokończonym odliczaniem, gdyż zachęca do rozmowy. Przedstawienie jest tylko wstępem do dyskusji, która jest kontynuowana podczas warsztatów prowadzonych przez psychologa. Również intencją twórców jest, aby młodzież podjęła ten temat z rodzicami.

Spektakl przygotowali:
reżyseria: Grzegorz Grecas
dramaturgia: Agnieszka Nasierowska
obsada: Piotr Bublewicz, Przemysław Furdak, Malwina Rusów
scenografia: Agnieszka Aleksiejczuk
muzyka: Paweł Głosz
wizualizacje: Dawid Okoński
warsztaty: Malwina Rusów, Marcin Grudzień
produkcja: Łukasz Wójtowicz
plakat: Michał Jadczak

Produkcja: Stowarzyszenie Artystów BLISKI WSCHÓD we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie i PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu.

Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana organizowanego Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektaklu prezentowanego w szkołach i przedszkolach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Organizatorem realizacji wszystkich powyższych działań profilaktycznych był SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie  na podstawie umowy zlecenie w Gminą Wieruszów.

Skip to content