Articles by admin-rk

Bliżej siebie, dalej od dopalaczy

Wiele w ostatnim czasie słyszymy o dopalaczach, przekazy medialne donoszą nam o ciągle nowych substancjach, które niszczą zdrowie a nawet zabijają. SPZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie przyjmuje również do poradni osoby, które miały kontakt a nawet niektóre z nich uzależniły się od [...]

Nauczyciele chcą porządnego systemu profilaktyki narkotykowej!

Od 2012 roku, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, każda szkoła w Polsce ma ustawowy obowiązek, obok nauczania czy wychowywania, także realizacji działań profilaktycznych. Jak placówki oświatowe go realizują? Nauczycielu, nauczycielko zażyjcie dawkę wiedzy (Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych) (pdf) Czytaj [...]

Dzień Dziecka uczestników warsztatów „Ja też potrafię”

Uczestnicy warsztatów psychologicznych pn. „Ja też potrafię” świętowali swój Dzień Dziecka na wycieczce w Kaliszu w sobotę 30 maja 2015 r. Pierwszą atrakcją był seans filmowy w kinie Helios, gdzie uczestnicy podzielili się na dwie grupy wiekowe. Grupa młodsza obejrzała film pt. „Rechotek”, natomiast starsza film pt. „Kraina jutra”. Wszyscy [...]

Doposażenie placu zabaw przy SP ZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie”

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 13 marca 2015 r. plac zabaw znajdujący się na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie został dodatkowo doposażony w urządzenia zabawowe. Dotychczasowy plac zabaw był wyposażany w ogrodowy stół do tenisa stołowego, [...]

„Informator dla radnych”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała „Informator dla radnych” adresowany głównie do radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Zawiera ona szereg informacji kluczowych z punktu widzenia jakości funkcjonowania systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W formie artykułów i komentarzy [...]

Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych (02.01.2015 r.)

Gmina Wieruszów w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. przekazała środki finansowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – mieszkańców gminy Wieruszów. Zajęcia te są poszerzeniem oferty terapeutycznej Ośrodka w kontekście leczenia [...]
1 2 3 4 5 6 8