Doposażenie placu zabaw przy SP ZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie”

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 13 marca 2015 r. plac zabaw znajdujący się na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie został dodatkowo doposażony w urządzenia zabawowe. Dotychczasowy plac zabaw był wyposażany w ogrodowy stół do tenisa stołowego, przeciwważnie oraz 2 zabawki sprężynowe. Aktualnie został doposażony w podwójną huśtawkę i zestaw symetryczny składający się ze zjeżdżalni, drabinek, zjazdu strażackiego i przeplotni linowej co z pewnością zwiększy atrakcyjność i chęć korzystania przez dzieci z placu zabaw.

Stworzenie nowoczesnego placu zabaw z pewnością wpłynie na rozwój aktywności ruchowej i wzrost jakości życia mieszkańców naszego obszaru oraz zapewni rodzicom alternatywę do aktywnego spędzania wolnego czasu ze swoimi najmłodszymi pociechami.

Doposażenie placu zabaw było możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tzw. „Małych projektów” oraz budżetu Gminy Wieruszów.

Całkowity koszt zadania wyniósł 22 449,58 zł z czego:

  • środki UE stanowiły kwotę – 17 959,66 zł
  • dofinansowanie z budżetu Gminy Wieruszów – 4 489,92 zł

Kierownik SPZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki,
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie”
Dariusz Soborczyk

logoplac

Skip to content