„Informator dla radnych”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała „Informator dla radnych” adresowany głównie do radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Zawiera ona szereg informacji kluczowych z punktu widzenia jakości funkcjonowania systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W formie artykułów i komentarzy w przystępny sposób prezentuje najważniejsze zadania i obszary mające wpływ na jakość realizowanych zadań. Wypowiedzi ekspertów, przykłady istniejących w gminach skutecznych rozwiązań, konkretne wskazówki dotyczące podejmowanych działań, rozmowy z przedstawicielami PARPA składają się na przekrojowy opis polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie – Informator dla radnych (pdf)

Skip to content